Usluge koje nudimo:

Liječniki pregled

Moguće je obaviti pregled specijaliste ortopeda, kontrolni pregled, punkciju zgloba i evakuaciju sadržaja, intraartikularnu aplikaciju lijeka, te pripremu i aplikaciju PRP injekcije...

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija pruža usluge ljudima u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima...

Kineziterapija

Kineziterapija je primjena pokreta u liječenju prirođenih deformacija i povreda...

Masaže

Medicinska masaža je metoda fizikalne terapije koja se služi nizom sustavnih pokreta na površini tijela radi manipulacije tjelesnim tkivima. Sportska masaže je masaža pri kojoj se primjenjuju specijalni zahvati s ciljem brze i cjelovite pripreme sportaša za trening te brzi i bolji oporavak nakon treninga...

K-taping

Neinvanzivna metoda kojom se pomoću traka postiže rasterećenje bolnog dijela tijela. Primjenjuje se u svrhu smanjenja boli kod ozlijeda mišića i zglobova...

Kiropraktika TAKAHASHI

Kiropraktika je jedna od rijetkih alternativnih medicina koja je znanstveno priznata i koja daje doktorsku diplomu u SAD-u i Kanadi te koja je u tim državama dio osnovne zdravstvene zaštite. Jedan od uvjeta zadržavanja licence doktora kiropraktike je kontinuirana edukacija i prisutnost na seminarima.....

Preuzmite naš cjenik klikom na ikonu!

U Medicalu se provodi fizikalna terapija i rehabilitacija nakon operacija (operacija prednjeg križnog ligamenta, artroskopija, totalna endoproteza koljena i kuka), nakon povreda (distorzija gležnja, luksacija patele, luksacija koljena i ramena), kao predoperativna priprema, te terapija različitih bolnih stanja kralježnice i zglobova.